Administrasjon

Lasse Bjørback
Lasse BjørbackAdm. Direktør/ Eierlasse@bjorback.no
+47 908 71 295
Kristine Andreassen
Kristine AndreassenDriftsdirektør/ Eierkristine@bjorback.no
+47 997 03 253
Beate Sætran
Beate SætranAdministrativ Lederbeate@bjorback.no
+47 469 29 113
Knut-Martin Johansen
Knut-Martin JohansenRegnskapsførerregnskap@bjorback.no
+47 930 22 349

Servicekontor

Kamilla Johansen
Kamilla JohansenService medarbeiderservice@bjorback.no
+ 47 412 98 000
Vetle Engstad Olsen
Vetle Engstad OlsenService medarbeiderservice@bjorback.no
+ 47 412 98 000
Markus Normann
Markus NormannService medarbeiderservice@bjorback.no
+ 47 412 98 000
Kasper Sjõblom
Kasper SjõblomService medarbeiderservice@bjorback.no
+ 47 412 98 000

Salg

Petter Erlbeck
Petter ErlbeckSalgpetter@bjorback.no
+47 911 37 040
Stian Lorentzen-Oftedal
Stian Lorentzen-OftedalSalgstian@bjorback.no
m: +47 975 13 732
Ken-Rudi Johansen
Ken-Rudi JohansenSalgken-rudi@bjorback.no
+47 451 98 654
Carl Borchgrevink
Carl BorchgrevinkSalgcarl@bjorback.no
+47 410 00 210
Morten Solberg
Morten SolbergSalgmorten@bjorback.no
+47 934 99 595
Alice Weder
Alice WederSalgalice@bjorback.no
m: +47 486 89 325

Drift og Vedlikehold

Kåre Brandt
Kåre BrandtTeknisk Lederkare@bjorback.no
+47 916 27 172
Kurt Andreassen
Kurt AndreassenVaktmesterkurt@bjorback.no
+47 913 18 376
Kjell-Ola Tønder
Kjell-Ola TønderVaktmesterkjell-ola@bjorback.no
+47 911 50 543

Fast Hotels

BOOKING: fasthotels@bjorback.no / +47 948 948 06
Ken-Rudi Johansen
Ken-Rudi JohansenDaglig lederken-rudi@bjorback.no
+47 451 98 654

Rorbuanlegget Svolvær Havn

BOOKING: svolvarhavn@bjorback.no / +47 948 948 06
Ken-Rudi Johansen
Ken-Rudi JohansenDaglig lederken-rudi@bjorback.no
+47 451 98 654

Henningsvær Rorbuer

BOOKING: henningsvar@bjorback.no / + 47 760 660 00
Stian Lorentzen-Oftedal
Stian Lorentzen-OftedalDaglig lederstian@bjorback.no
m: +47 975 13 732

Sandvika Camping

BOOKING: sandvika@bjorback.no / +47 760 78 145
Petter Erlbeck
Petter ErlbeckDaglig lederpetter@bjorback.no
+47 911 37 040

Kabelvåg rorbuer "Statsbuene, tyskhella og vandrehjem"

BOOKING: kabelvag@bjorback.no / +47 760 74 500
Petter Erlbeck
Petter ErlbeckDaglig lederpetter@bjorback.no
+47 911 37 040

Du Verden Svolvær

BOOKING: duverden.svolvar@bjorback.no / +47 412 92 000
Carl Borchgrevink
Carl BorchgrevinkDaglig ledercarl@bjorback.no
+47 410 00 210
Katrine Olsen
Katrine OlsenRestaurantsjefkatrine@bjorback.no
+ 47 996 20 126
Jostein Tveit
Jostein TveitKjøkkensjefjostein@bjorback.no
+47 481 44 665
Jostein Tveit
Jostein TveitMatfaglig ansvarlig jostein@bjorback.no
+47 481 44 665

Du Verden Tromsø

BOOKING: duverden.tromso@bjorback.no / + 47 412 92 000
Tommy Aasnes
Tommy AasnesDaglig ledertommy@bjorback.no
+47 994 75 223
Leonard-Stefan Zoltan
Leonard-Stefan ZoltanKjøkkensjefstefan@bjorback.no
+47 922 00 651
Jostein Tveit
Jostein TveitMatfaglig ansvarlig jostein@bjorback.no
+47 481 44 665

Skrovabrygga

BOOKING: skrova@bjorback.no / + 47 916 93 006
Carl Borchgrevink
Carl BorchgrevinkDaglig ledercarl@bjorback.no
m: +47 410 00 210
Jostein Tveit
Jostein TveitMatfaglig ansvarlig jostein@bjorback.no
+47 481 44 665

Peppes Pizza Svolvær

BOOKING: peppes@peppes.no / + 47 22 22 55 55