Betingelser - individuell

Vi opererer med ulike betingelser på våre anlegg. For english click here
Vi skiller mellom bookinger gjort av enkeltpersoner via våre egne nettsider, på telefon/mail og bookinger gjort via reisebyrå (FIT), turoperatør (gruppe) eller tredjeparts bookingsløsninger som f.eks booking.com eller Hotels.com.

Klikk på det aktuelle overnattingsstedet for å se de til enhver tid gjeldende betingelsene.

NORDIS APARTMENTS

Vilkår for booking, endring og avbestilling gjort direkte hos Nordis Apartments:

Reservasjoner kan fritt kanselleres eller endres inntil 48 timer før ankomst.

Vi har forhåndsbetaling av alle bestillinger gjort på våre nettsider, og via mail eller telefon. Dersom rommet avbestilles innenfor gjeldende tidsfrist vil vi tilbakeføre beløpet i henhold til grunnreglene. All endring og avbestilling skal skje via e-post til Nordis Apartments

Grunnregler for avbestilling:
- Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (no show), betaler gjesten for hele oppholdet.
- Dersom rommet avbestilles senere enn 48 timer før ankomst, betaler gjesten for hele oppholdet.

NB! Spesielle vilkår:
Det er egne vilkår for bestillinger med opphold 13. - 15. mars 2025. Kun ikke refunderbare bestillinger.

Vilkår for endring og avbestilling for bookinger gjort via eksterne bookingsider, reisebyrå eller turoperatører: (booking.com, expedia, hotels.com og lignende)

For disse bookingene gjelder betingelser og regler beskrevet av den enkelte bookingside, reisebyrå eller turoperatør. All endring og avbestilling skal skje via den bookingsiden e.l. oppholdet er bestilt gjennom.

Image
Image

RORBUANLEGGET SVOLVÆR HAVN

Vilkår for booking, endring og avbestilling gjort direkte hos Rorbuanlegget Svolvær Havn:

Reservasjoner kan fritt kanselleres eller endres inntil 14 dager før ankomst.

Vi har forhåndsbetaling av alle bestillinger gjort på våre nettsider, og via mail eller telefon. Dersom rommet avbestilles innenfor gjeldende tidsfrist vil vi tilbakeføre beløpet i henhold til grunnreglene. All endring og avbestilling skal skje via e-post til Rorbuanlegget Svolvær Havn

Grunnregler for avbestilling:
- Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (no show), betaler gjesten for hele oppholdet.
- Dersom rommet avbestilles senere enn 14 dager før ankomst, betaler gjesten for hele oppholdet.

NB! Spesielle vilkår:
Det er egne vilkår for bestillinger med opphold 13. - 15. mars 2025. Kun ikke refunderbare bestillinger.

Vilkår for endring og avbestilling for bookinger gjort via eksterne bookingsider, reisebyrå eller turoperatører:(booking.com, expedia, hotels.com og lignende)

For disse bookingene gjelder betingelser og regler beskrevet av den enkelte bookingside, reisebyrå eller turoperatør. All endring og avbestilling skal skje via den bookingsiden e.l. oppholdet er bestilt gjennom.

FAST HOTELS

Vilkår for booking, endring og avbestilling for bookinger gjort direkte hos alle våre Fast Hotels:

Reservasjoner kan fritt kanselleres eller endres inntil 48 timer før ankomst.

Vi har forhåndsbetaling av alle bestillinger gjort på våre nettsider, og via mail eller telefon. Dersom rommet avbestilles innenfor gjeldende tidsfrist vil vi tilbakeføre beløpet i henhold til grunnreglene. All endring og avbestilling skal skje via e-post til Fast Hotels

Grunnregler for avbestilling:
- Dersom gjesten uteblir uten avbestilling (no show), betaler gjesten for hele oppholdet.
- Dersom rommet avbestilles senere enn 48 timer før ankomst, betaler gjesten for hele oppholdet.

NB! Spesielle vilkår:
Det er egne vilkår for bestillinger med opphold 13. - 15. mars 2025. Kun ikke refunderbare bestillinger.

Vilkår for endring og avbestilling for bookinger gjort via eksterne bookingsider, reisebyrå eller turoperatører:(booking.com, expedia, hotels.com og lignende)

For disse bookingene gjelder betingelser og regler beskrevet av den enkelte bookingside, reisebyrå eller turoperatør. All endring og avbestilling skal skje via den bookingsiden e.l. oppholdet er bestilt gjennom.

Image

Conditions – individual travellers

We operate with different conditions at our facilities.
We distinguish between bookings made by individuals via our own websites, by telephone/email and bookings made via a travel agency (FIT), tour operator (group) or third-party booking solutions such as booking.com or Hotels.com.

Click on the accommodation in question to see the conditions applicable at any given time.

NORDIS APARTMENTS

Conditions for booking, changing and canceling directly at Nordis Apartments:

Reservations can be freely canceled or changed up to 48 hours before arrival.

We have advance payment for all orders made on our website, and via mail or phone. If the room is canceled within the current deadline, we will return the amount in accordance with the basic rules. All changes and cancellations must be made via e-mail to Nordis Apartments

Basic rules for cancellation:
- If the guest does not show up without cancellation (no show), the guest pays for the entire stay.
- If the room is canceled later than 48 hours before arrival, the guest pays for the entire stay.

NB! Special conditions:
There are separate conditions for bookings with stays from 13 - 15 March 2025. Only non-refundable bookings.

Conditions for changes and cancellations for bookings made via external booking sites, travel agencies or tour operators: booking.com, expedia, hotels.com and similar

Conditions and rules described by the individual booking site, travel agency or tour operator apply to these bookings. All changes and cancellations must be made via the booking page etc. the stay is booked through.

Image
Image

RORBUANLEGGET SVOLVÆR HAVN

Conditions for bookings, changes and canceling made directly at Rorbuanlegget Svolvær Havn

Reservations can be freely canceled or changed up to 14 days before arrival.

We have advance payment for all orders made on our website, and via mail or phone. If the room is canceled within the current deadline, we will return the amount in accordance with the basic rules. All changes and cancellations must be made via e-mail to Rorbuanlegget Svolvær Havn

Basic rules for cancellation:
- If the guest does not show up without cancellation (no show), the guest pays for the entire stay.
- If the room is canceled later than 14 days before arrival, the guest pays for the entire stay.

NB! Special conditions:
There are separate conditions for bookings with stays from 13 - 15 March 2025. Only non-refundable bookings.

Conditions for changes and cancellations for bookings made via external booking sites, travel agencies or tour operators: booking.com, expedia, hotels.com and similar

Conditions and rules described by the individual booking site, travel agency or tour operator apply to these bookings. All changes and cancellations must be made via the booking page etc. the stay is booked through.

FAST HOTELS

Conditions for bookings, changes and canceling made directly at Fast Hotels:

Reservations can be freely canceled or changed up to 48 hours before arrival.

We have advance payment for all orders made on our website, and via mail or phone. If the room is canceled within the current deadline, we will return the amount in accordance with the basic rules. All changes and cancellations must be made via e-mail to Fast Hotels

Basic rules for cancellation:
- If the guest does not show up without cancellation (no show), the guest pays for the entire stay.
- If the room is canceled later than 48 hours before arrival, the guest pays for the entire stay.

NB! Special conditions:
There are separate conditions for bookings with stays from 13 - 15 March 2025. Only non-refundable bookings.

Conditions for changes and cancellations for bookings made via external booking sites, travel agencies or tour operators: booking.com, expedia, hotels.com and similar

Conditions and rules described by the individual booking site, travel agency or tour operator apply to these bookings. All changes and cancellations must be made via the booking page etc. the stay is booked through.

Image

Kontaktinfo: Bjørback AS

Epost: post@bjorback.no | Tel: +47 412 98 000 | Adresse: O. J. Kaarbøs gate 2, 8300 Svolvær