Bjørback Gruppen består av flere bedrifter innenfor hotell og restaurantbransjen.

Bedriftene har ulik eierstruktur, og i de fleste tilfellene er Lasse Bjørback hovedaksjonær gjennom det heleide selskapet Bjørback Holding AS. Vi driver med konseptutvikling, drift, markedsføring og regnskap. De tilknyttede bedriftene som kjøper tjenester av Bjørback Gruppen, er alle organiserte som aksjeselskaper og står på egne ben.

Logo Fast Hotels
Logo Fast Hotels

+47 908 71 295

Vestfjordgata 7, 8300 Svolvær